Ja-ja-sticker op de brievenbus geldt niet meer voor huis-aan-huisbladen

Foto: jaja

Sinds 1 januari moest iedereen die toch huis-aan-huiskranten wilde blijven ontvangen, een ja-ja-sticker op de brievenbus plakken. Deze gratis kranten vreesden omzetderving. Stadsblad Utrecht stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De ja-ja-sticker is van de baan.

De rechtbank oordeelde dat het systeem in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, beschermd. Utrecht was de eerste gemeente waarbij de ja-ja-sticker naast reclamefolders ook voor huis-aan-huiskranten zou gelden. Het idee hierachter was dat er veel ongelezen papier weggegooid wordt. Met deze ja-ja-sticker wilde de gemeente Utrecht bewerkstelligen dat deze verspilling wordt tegengegaan.

Reclamedrukwerk

Stadsblad Utrecht was het niet eens met de maatregel. Als nog maar weinig huishoudens een krant zouden ontvangen, zouden adverteerders afhaken. Ook zou de journalistiek geschaad worden door het nieuwe systeem. De Nederlandse Vereniging van Journalisten sprak zelfs van een doodsteek. Tijdens het eerste kort geding was de rechter – en de gemeente – daar niet van overtuigd. De rechter in hoger beroep nu wel. Huis-aan-huisbladen mogen worden bezorgd, tenzij er een nee-nee-sticker is aangebracht. De ja-ja-sticker geldt nu nog wel voor reclamedrukwerk.

Reacties