Met de gemeenteraad in gesprek over windturbines in Rijnenburg en Reijerscop

Foto: MB

Er zijn plannen om in het gebied naast de A12 ter hoogte van De Meern windturbines van 235 meter hoog neer te zetten. Dit gebied was oorspronkelijk bedoeld als woningbouwlocatie, maar die plannen zijn een aantal jaar geleden in de koelkast beland. De plannen voor windturbines – gecombineerd met zonnevelden – op deze plek zijn op z’n zachtst gezegd omstreden.

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft een voorstel gelanceerd dat inhoudt dat er acht windturbines van 235 meter hoog (twee keer zo hoog als de Dom) in Rijnenburg en Rijerscop komen en 230 hectare aan zonnevelden. Tegenstanders van deze plannen zien liever dat er woningen in dit gebied worden gebouwd; de woningnood in Utrecht is immers hoog. Bovendien is het gebied oorspronkelijk daar ook voor bedoeld. Met de plannen van B&W worden er pas in 2040 woningen gebouwd.

Meepraten?

Op 18 februari gaat de gemeenteraad van Utrecht hierover in gesprek met geïnteresseerden. De fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, PvdD, PVV, PvdA en S&S willen namelijk geïnformeerd worden over het raadsvoorstel dat op 16 januari aan de raad gestuurd werd. Daarnaast licht raadslid Gertjan te Hoonte (VVD) het initiatiefvoorstel van de VVD ‘Snel starten met woningbouw in Rijnenburg’ toe. Aan het begin van de bijeenkomst worden aandachtspunten, zorgen en wensen geïnventariseerd en enkele partijen houden namens bewoners en omwonenden, initiatiefnemers, ontwikkelaars en andere betrokken partijen een korte pitch. Vervolgens stellen raadsleden vragen aan gemeenteambtenaren en experts.
Meer info:
direc.to/d5gQ. Meld je aan als je mee wilt praten: direc.to/d5gT

Reacties