Basisschool Apollo 11 wordt uitgebreid

Foto: Nouwens Roovers

Basisschool Apollo 11 in De Meern groeit net als veel andere basisscholen in deze contreien uit zijn gebouw. De school kreeg acht jaar geleden een nieuw gebouw dat al een keer verbouwd is. Dit voorjaar vindt de volgende verbouwing plaats. Het aantal leerlingen groeit namelijk gestaag.

Aan de noordzijde van het gebouw van Apollo 11 worden de komende maanden twee lokalen en een speellokaal bijgebouwd, onder architectuur van hetzelfde bureau dat ook de nieuwbouw ontwierp. Er komt een extra ingang aan die noordkant. Ook binnen verandert een en ander: de buitenschoolse opvang (BSO) verhuist naar de begane grond, waardoor op de verdieping een lokaal, spreekruimte en vergaderruimte vrijkomen voor Apollo 11. Hierdoor komen alle groepen uit hetzelfde cluster samen, aan een gezamenlijk leerpleintje.

Verbouwing start volgende week

De bouwwerkzaamheden beginnen volgende week. Dan wordt een deel van het huidige schoolplein gereedgemaakt voor de aanbouw. Begin maart wordt een deel van de gevel verwijderd waarna de aanbouw van de extra lokalen begint. Het is de bedoeling dat de uitbreiding klaar is vlak voor de zomervakantie. Vanwege deze verbouwing zullen twee groepen leerlingen van Apollo 11 tot de zomervakantie tijdelijk logeren in het vlakbij gelegen schoolgebouw aan de Van Heemskerklaan 2.
Het kleinschalige karakter van de school wil men behouden. Daarom is besloten niet verder te groeien dan tot maximaal dertien groepen. Het totale aantal leerlingen ligt dan rond 320.

Reacties