“Niet bouwen in Rijnenburg zonder openbaar vervoer”

Foto: MB

Het college van Burgemeester & Wethouders moet maar naar Den Haag om daar te laten weten dat er geen woningbouw in Rijnenburg kan plaatsvinden omdat de infrastructuur in en rond dat gebied het niet aankan.

Dat is steeds het argument om woningbouw in het gebied in de hoek van de A2 en A12 voorlopig in de ijskast te laten staan. De ‘opdracht’ naar Den Haag te gaan was verpakt in een motie die werd ingediend door de coalitiepartijen GroenLink, D66 en de ChristenUnie. De gehele oppositie stemde tegen.

Woningnood

Er is al een tijd discussie over de plannen van het college om in de polder windmolens en zonnepanelen te plaatsen in plaats van er huizen te bouwen om de woningnood in Utrecht een beetje te verhelpen. Woningbouw zou pas na 2030 beginnen, maar de windmolens – van 235 meter hoog – zouden blijven staan tot minimaal 2042. In de plannen staat dat de windmolens nu minimaal 800 vanaf de omringende woonkernen moeten komen. Die afstand lijkt onhaalbaar als er in hetzelfde gebied woningen gebouwd gaan worden.

OV is duur

Het argument van met name D66 en GroenLinks om niet te gaan bouwen in Rijnenburg is dat gebied eerst goed ontsloten moet worden met openbaar vervoer. Daarmee kan de wijk autoluw worden. Maar de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer vergt veel tijd en is relatief duur. Voor de financiering is geld van het rijk dringend nodig, volgens de coalitiepartijen. De Tweede Kamer bemoeit zich inmiddels met de discussie.

Reacties