Meer ruimte voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Foto: DURF

Het aantal jongeren in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern stijgt flink. Vanaf het begin van Leidsche Rijn worden hier relatief veel kinderen geboren en die zijn groot gegroeid. De talloze speeltuintjes in de wijken voldoen niet meer voor hen. Daarom wil de gemeente Utrecht nieuwe plekken voor jongeren realiseren.

Een onderzoeksbureau keek naar het huidige aanbod aan plekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, de groei van het aantal jongeren per woonbuurt en naar geschikte ruimte voor uitbreiding. Hun conclusie: in de meeste buurten zijn nu onvoldoende speel- beweeg- en ontmoetingsplekken. In juni 2019 is ook door de raad bepaald dat extra wordt ingezet op het realiseren van voldoende en gevarieerde plekken voor jongeren.

Inhaalslag

Om in 2020 een inhaalslag te maken start de gemeente met zes locaties in Vleuten-De Meern en zes locaties in Leidsche Rijn:

Leidsche Rijn:

 1. Archeologiepark
 2. Park Hoge Weide
 3. Crouweldijk
 4. Willem Alexanderpark
 5. Rhijnoordviaduct (hoek fietspad Dominee Abernathylaan/Groenewoudsedijk)
 6. Amaliapark

Vleuten–De Meern:

 1. Hampoort
 2. Wilhelminalaan
 3. Passiebloemweg
 4. Sandweijck / Bokkeduinen
 5. Máximapark
 6. Veldhuizerpark

Een aantal daarvan zijn bestaande locaties die we verbeteren. Deze locaties zijn gekozen op basis van het advies van onderzoeksbureau én signalen van jongeren zelf en professionals uit de wijk (o.a. jongerenwerkers en jeugdwijkagenten). Per locatie komt er een conceptontwerp, waarover de omwonenden worden geïnformeerd. Bewoners kunnen reageren op de conceptontwerpen en de bijbehorende beheerafspraken over het schoon, heel en veilig houden van de plekken. Uitgangspunt is dat de speel- beweeg- en ontmoetingsplekken nodig zijn, op meerdere plekken in de wijken. Naast deze eerste 12 locaties in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn realiseert de gemeente de komende jaren nog meer speel- beweeg- en ontmoetingsplekken. Hiervoor is een plan in de maak.

Meer activiteiten

Ook komen er meer activiteiten voor jongeren in de wijken van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Dit gebeurt in samenwerking met Dock Utrecht, Sport Utrecht, Stichting Jongerenwerk Utrecht (Jou) en enkele andere organisaties.

Reacties

0