Bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen in 2019

Foto: CBS

In 2019 werden bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd in Nederland. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent.

Leidsche Rijn lijkt voor Leidsche Rijners een flinke bijdrage te leveren, maar Diemen ‘wint’. Daar nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 9 procent het sterkst toe. In Utrecht groeide de woningvoorraad met 1,5 procent; dat zijn 2341 woningen. Hoeveel er daarvan in Leidsche Rijn staan is niet bekend. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de vier jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2019 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor.

Bijna 7,9 miljoen woningen

Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 7,9 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 77 duizend meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2018 werden door transformatie van gebouwen 13 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Flevoland groeit het hardst

De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,6 procent. Ook in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Zuid-Holland ligt ook onder het gemiddelde, maar stond met absolute aantallen, namelijk ruim 13 duizend, op de eerste plek samen met Noord-Holland waar eveneens 13 duizend woningen werden gebouwd.

Diemen

In Diemen groeide de woningvoorraad door nieuwbouw, met bijna 9 procent, het hardst. In totaal werden daar 1 218 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In vijf jaar tijd werd er zelfs bijna 19 procent nieuwbouw aan de woningvoorraad van Diemen toegevoegd. In Amsterdam werden 5 007 nieuwbouwwoningen toegevoegd, traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal ruim 447 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

Reacties