“Dit is niet de plek om windmolens van deze hoogte neer te zetten”

Foto: MB

“Rijnenburg is destijds aan Utrecht gegeven om er woningen te bouwen. Het is niet de plek om windmolens van deze hoogte neer te zetten.” Aan het woord is gemeenteraadslid Gertjan te Hoonte van de VVD. De Utrechtse VVD is buitengewoon kritisch op de plannen van het college die gisteren zijn gelanceerd.

In dat voorstel van Burgemeester en Wethouders van Utrecht staat dat er acht windturbines in Rijnenburg en Reijerscop mogen komen, en op 230 hectare zonnevelden. De windturbines worden 235 meter hoog, ruim twee keer zo hoog als de Domtoren. Het zijn daarmee zo’n beetje de grootste van Europa. “Dat is enorm hoog”, aldus Gertjan te Hoonte. Die hoogte heeft alles te maken met de capaciteit van die windturbines: hoe groter, hoe meer ze opleveren.

Afstand zelf verzonnen

In het voorstel van het college staat dat de windturbines op minimaal 800 meter afstand van woningen komen te staan. “Maar die afstand hebben ze zelf verzonnen”, aldus Gertjan te Hoonte. “In Duitsland wordt een afstand van 2 kilometer gehanteerd. Maar ja, als je dat hier zou doen is er nergens in Rijnenburg plek waar ze kunnen staan. Er is niemand die kan onderbouwen dat 800 meter een reĆ«le afstand is voor dergelijke windmolens. Je zal ze maar zo dicht bij je huis hebben staan!”
Dat er overlast van molens van deze hoogte zal zijn, is voor Te Hoonte duidelijk. “Dat staat zelfs – al is het niet met zoveel woorden – in de plannen. Ja, er is al jaren geluidsoverlast van de A12 in het oude De Meern. Het argument dat wordt genoemd is dat het geluid van de windturbines daar niet overheen komt. Maar als je daar net zo’n geluidswal als bij Veldhuizen zou neerzetten, zou je in dat deel van De Meern het verkeer minder horen. De windturbines komen daar dan overheen met hun geluid. Ze geven wel degelijk geluidsoverlast.”

Pauzelandschap

Afgezien van de discussie over de hoogte van de windmolens en de overlast die ze zullen veroorzaken, blijft het punt dat Rijnenburg ooit bedoeld is als gebied om woningen te bouwen. “Ten tijde van de crisis werden de bouwplannen stilgelegd en werd dit gebied pauzelandschap tot 2030. Dan zou er huizenbouw komen. In de plannen zoals ze nu zijn gepresenteerd, blijven de windmolens er zeker 20 jaar staan. Dus woningen in 2030 is niet haalbaar.” Overigens moet dat mandaat eerst nog gerealiseerd worden, en dat kost tijd. Daarmee worden de windmolens wel een punt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bezwaren weggewuifd

Het VVD-raadslid stelt dat heel het proces rondom energielandschap Rijnenburg/Reijerscop erop is gericht om er windmolens te kunnen plaatsen. “Er is meer draagvlak voor zonnevelden, maar er moeten daar gewoon windmolens komen van de coalitie. Alles lijkt daarop gericht, en bezwaren worden veelal weggewuifd. De exacte locaties veranderen ook zomaar. Het is heel vreemd hoe dit gaat. De stad Utrecht kampt met een enorme woningnood. Rijnenburg is een van de weinige buitengebieden waar nog ruimte is om de stad uit te breiden. Moet je dat dan gebruiken voor energieopwekking? Wij vinden van niet. Doe dat op zee; daar passen van die enorme windturbines. Hier niet.” Hij lacht als hij moet beamen dat het best typisch is dat de windturbines juist hier gepland zijn door de coalitie. “Nee, in Utrecht-Oost komen ze inderdaad niet nee…”

De Utrechtse VVD is bezig met een alternatief voorstel voor Rijnenburg en Reijerscop dat energieopwekking met woningbouw combineert. De nadruk ligt daarbij op zonne-energie.

 

 

Reacties