“Waar blijft de zebra over de Musicallaan?”

Foto: streetview

Direct na de opening van winkelcentrum Terwijde klonk de roep om een zebrapad over de Musicallaan. Inmiddels is het eerste lustrum van het winkelcentrum gevierd en is er nog geen zebrapad.

Daarom hebben PVV en CDA schriftelijke vragen gesteld over de wens die veel inwoners al jaren hebben voor een zebrapad bij winkelcentrum Terwijde. Er zijn de afgelopen jaren diverse oproepen van inwoners en belangengroepen geweest. Bij een schouw in de eerste maanden gaf de gemeente aan dat men het eerst een jaar zou aankijken.

De PVV en het CDA willen van het college weten of de locatie aan de Musicallaan opnieuw getoetst kan worden en of er ze snel mogelijk een zebrapad kan komen als de toets uitwijst dat dat veiliger is. De partijen vinden ook dat het onduidelijk is hoe de gemeente beoordeelt of er ergens een nieuw zebrapad kan komen. In de stad zijn meerdere plekken aan te wijzen waar de keuze niet helder is, zo vinden zij. “Wil het college daarom aangeven hoe situaties waar fietsers voorrang hebben zonder dat er een zebrapad is (Rijnkennemerlaan – Musicallaan; Musicallaan – Jazzsingel) passen in dat beleid én hoe omgekeerde situaties (wel zebrapaden, maar fietsroutes geen voorrang , zoals op de Heldammersingel) er in passen?”

De PVV en het CDA vinden hopen dat er snel een zebrapad komt; zij vinden de verkeerssituatie bij de Musicallaan onveilig.

Reacties