Grondeigenaren willen ook woningbouw in Rijnenburg

Foto: Utrecht

De gemeente Utrecht wil in het gebied Rijnenburg – dat ligt in de hoek van de A12 en de A2 – de komende jaren een energielandschap inrichten waar duurzame energie wordt opgewekt. De grondeigenaren roepen de gemeente op om óók woningen te realiseren.

De vraag wat er in Rijnenburg gerealiseerd moet worden speelt al lang. Er ligt een plan voor windmolens en zonnevelden, dat op de nodige kritiek van omwonenden stuit. Zij vrezen geluids- en slagschaduwoverlast. Tegelijkertijd speelt mee dat het gebied eigenlijk bedoeld was voor woningbouw, maar die plannen zijn in de ijskast beland. Door het gebied nu in te richten als energielandschap kan het niet gebruikt worden voor woningbouw, terwijl de woningnood in deze regio hoog is. Het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg roept in een appel op beide te combineren.

Na 2040 woningbouw

Het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg is eigenaar van 70% van de grond. Samen kunnen de partijen de gemeente helpen meerdere doelstellingen te realiseren door hier een duurzaam en betaalbaar woon- en energielandschap te creëren, zo stelt het consortium. Harm Janssen is directeur BPD regio Noord-West en lid van het consortium. Hij ligt toe: “Als consortium werken wij aan een plan voor Rijnenburg dat recht doet aan de uitdagingen op het gebied van de energietransitie en aan de wensen van woningzoekenden uit de stad en de regio. Door Rijnenburg alleen aan te wijzen als energielandschap, kan woningbouw in de huidige plannen van de Gemeente op zijn vroegst pas na 2040 plaatsvinden. Terwijl het tekort en de druk op de woningmarkt elk jaar groter wordt.”

25.000 woningen

De partijen doen daarom een oproep aan de gemeente Utrecht om voor Rijnenburg te kiezen voor een energielandschap mét woningbouw. Het consortium roept op tot het bouwen van 25 duizend woningen. De focus zou moeten liggen op laagbouw en voor 60% moeten bestaan uit sociaal- of middelhuur.

 

Reacties