Tijdelijke school en kinderopvang in nieuw gebouw aan Landschapsbaan

Foto: Utrecht

Voor komend schooljaar heeft het Amadeus Lyceum – net als voor het huidige schooljaar – extra ruimte nodig voor ongeveer 200 leerlingen. Ook de twee schooljaren daarna is er voor dat aantal leerlingen tijdelijke huisvesting nodig. De locatie voor een nieuw schoolgebouw is nu gevonden bij de vijver aan de Landschapsbaan in Vleuterweide.

Het uiteindelijke doel is dat wel dat het Amadeus over een paar jaar weer met alle leerlingen in het gebouw aan de Burchtpoort past. Dat gebouw is geschikt voor maximaal 1.800 leerlingen. Ook voor de kinderopvangorganisaties Koko en Smallsteps uit Weide Wereld is een locatie nodig omdat het huidige pand verbouwd wordt. De zoektocht naar een geschikte locatie daarvoor is gecombineerd met de zoektocht voor de extra ruimte voor het Amadeus. Bij de vijver aan de Landschapsbaan is nu plek gevonden door de gemeente. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen.

Vijver

Er is wettelijk bepaald dat de dependance van het Amadeus Lyceum dichtbij de hoofdlocatie moet liggen. De Landschapsbaan komt als beste locatie uit de bus. Er zijn kort geleden werkzaamheden geweest om de huidige vijver te vergroten, maar de gemeente stelt nu dat deze locatie nodig is voor tijdelijke huisvesting van de school en kinderopvang. Vanaf de zomer van 2023 wordt de vijver dan geheel afgegraven.

VOLT!

Een deel van de leerlingen van het Amadeus heeft nu tijdelijk les in het gebouw van de school VOLT!, vlakbij het treinstation in Vleuten. VOLT! heeft de ruimte waar nu de Amadeus-leerlingen zitten de komende jaren waarschijnlijk zelf nodig voor het groeiend aantal leerlingen, dus deze oplossing is hoe dan ook tijdelijk. Elders in Vleuten-De Meern komt op termijn een nieuwe middelbare school voor 1000 leerlingen. Vanaf volgend jaar start de gemeente met het onderzoek naar mogelijke locaties hiervoor.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden kunnen meedenken over de inrichting van het tijdelijke terrein. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd waar iedereen met vragen, zorgen en ideeën terecht kan. Deze is op maandag 16 december in het Amadeus Lyceum aan de Burchtpoort 3, van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via [email protected].

Reacties