Vernieuwende woonprojecten voor Utrechtse ouderen

Foto: Pixabay

De gemeente Utrecht gaat aan de slag met verschillende mogelijkheden om vernieuwende woonprojecten voor ouderen te realiseren. Ook moet informatie voor ouderen makkelijker te vinden zijn en is betere samenwerking in de wijk nodig tussen zorgpartners waar ouderen terecht kunnen.

In Utrecht neemt het aantal ouderen de komende jaren toe. De verwachting is dat het aantal inwoners van 65 jaar en ouder groeit van 36.000 in 2018 naar ongeveer 60.000 ouderen in 2040. Wethouder Maarten van Ooijen (Welzijn en Zorg): “We willen dat onze inwoners gezond en veilig ouder kunnen worden en terug kunnen vallen op goede zorg als dat nodig is. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we met (zorg)partijen in de stad om tafel en over onze grenzen heen zoeken nieuwe vormen van ouderenzorg.”

Passende woning

Zowel bij ouderen die nog vitaal zijn als ouderen die van zorg afhankelijk zijn, leeft de vraag naar een woning die past bij het ouder worden. Een deel van de ouderen heeft behoefte aan een vorm waar zij zelfstandig kunnen wonen, maar waar zij eventueel ook gebruik kunnen maken van zorg en ontmoeting dichtbij. Dit is een van de woonvormen die de gemeente verder wil ontwikkelen. De tijdelijke projecten Tuindorp Oost en Saffier zijn voorbeelden waarbij ouderen en jongeren samenwonen.

Wachtlijsten

Daarnaast is er ook vraag naar vernieuwende woonvormen met een combinatie van wonen en zorg. Vooral voor ouderen die intensieve zorg aan huis nodig hebben of zorg in een verpleeghuis kan dit een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld voor ouderen met (beginnende) dementie. Vanwege de huidige wachtlijsten voor verpleeghuizen en de personeelscapaciteit in de zorg ligt hier een opgave voor alle partijen in de ouderenzorg. De inzet van zorgprofessionals kan effectiever, bijvoorbeeld door het opzetten van een ‘integraal team’ voor ouderen in hun eigen wijk. De gemeente gaat hierover met (zorg)partners in gesprek: goede samenwerking en afstemming tussen huisartsenpraktijk, buurtteams, wijkverpleging en partijen die welzijnsactiviteiten informele zorg aanbieden is van groot belang.

Reacties