Wijkraden verdwijnen uit Utrecht; er komen wijkplatforms

Foto: Utrecht

De Utrechtse wijkraden worden definitief opgeheven. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten. Ter vervanging komen er vanaf 1 januari wijkplatforms.

De gemeente Utrecht wil samen met inwoners werken aan projecten zoals bijvoorbeeld de herinrichting van een straat of plannen voor nieuwbouw. “Voor inwoners die op dit moment nog niet meedoen of zich minder betrokken voelen bij hun buurt of wijk moet het aandragen van ideeën of initiatieven laagdrempeliger worden”, aldus de gemeente. Eén van de manieren om dit voor elkaar te krijgen is om per Utrechtse wijk minimaal één wijkplatform op te richten. “De platforms in de wijken passen bij het karakter, de dynamiek en de mensen die er wonen en werken. Zo kunnen bewoners van wijken en buurten zich beter laten horen bij het maken van plannen”, zegt de gemeente Utrecht.

Samen stad maken

Dit staat in het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’. Hierin staan acties om meer inspraak te organiseren door verschillende Utrechters en om de samenwerking in buurten te verbreden. In het actieprogramma staat onder andere dat er vanaf 1 januari 2020 nieuwe wijkplatforms komen in plaats van de huidige wijkraden. Deze platforms leggen verbindingen met buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties en met de gemeente. Zo kunnen bewoners van wijken en buurten zich beter laten horen bij het maken van plannen. De platforms in de wijken passen bij het karakter, de dynamiek en de mensen die er wonen en werken. Er komt ook een pilot buurtbudgetten, waarbij bewoners (online) plannen kunnen indienen binnen een beschikbaar budget en over die plannen stemmen.

Niet van deze tijd

Ook de wijkraden zijn ooit opgericht om de burgerparticipatie te vergroten, maar volgens de gemeente functioneerden ze niet optimaal. Wethouder Anke Klein noemde ze eerder niet meer van deze tijd.

Reacties