Mag het licht in het Máximapark weer aan?

Foto: MB

Al geruime tijd doet een aantal lichtmasten in het Máximapark het niet: in de directe omgeving van parkrestaurant Anafora werken er ruim twintig niet. Meerdere fracties hebben hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De fracties van VVD, D66, Stadsbelang Utrecht, PVV, PvdA en CDA willen weten waarom de lichtmasten al zo lang stuk zijn en waarom ze niet duurzaam gerepareerd worden. De fracties stellen dat het donkere park leidt tot gevoelens van onveiligheid bij omwonenden. Ze willen dat de lichtmasten zo snel mogelijk gerepareerd worden. Ook willen ze weten hoe het staat met het eerder geopperde voorstel om de huidige lichtmasten te vervangen door exemplaren die minder naar boven en naar opzij uitstralen. De defecte lichtmasten zouden daar alvast door vervangen kunnen worden.

Incidenten

Zeker nu het vroeg donker wordt beïnvloedt het aantal lichtmasten dat niet werkt het veiligheidsgevoel van mensen in het park. Verschillende meldingen bij de gemeente over de defecte lichtmasten leidden vooralsnog niet tot een oplossing. Dat vinden omwonenden en gebruikers van het park vervelend, zo zeggen de fracties. In het donker in het park zijn wel eens incidenten voorgevallen, waarbij leden van de sportverenigingen in het park zijn lastig gevallen. Sportclubs Fletiomare en DESTO wijzen hun leden elk jaar op routes naar de verenigingen die zoveel mogelijk verlicht zijn.

Reacties