Nieuw voorstel moet atletiekbaan Amaliapark redden

Foto: Philip Franck | Philips Photos

Utrecht kan de voorgenomen bezuiniging op atletiekbaan Amaliapark in Leidsche Rijn schrappen. Dat stellen CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie in de gemeenteraad. Ze komen met een nieuw voorstel.

Het college van B&W stelde een structurele bezuiniging voor van €65.000, waardoor de toplaag van de atletiekbaan niet vervangen kan worden. Daarvoor in de plaats zou een Urban Sportspark komen. Die toplaag op de baan zorgt juist dat de verenigingen en al hun sporters daar goed op kunnen trainen. De fracties vinden het goed dat er gewerkt wordt aan een betere benutting van het sportpark, maar dat de bezuiniging op de baan een goed plan juist in de weg zit. De partijen stellen voor de bezuiniging, die vanaf 2021 zou plaatsvinden, niet door te voeren en de atletiekbaan wel van een nieuwe toplaag te voorzien.

Benutting terrein verhogen

Daarnaast roepen de partijen het college op om in gesprek met de sportverenigingen, Sport Utrecht en omwonenden te kijken naar manieren om de benutting van het terrein en de toegankelijkheid te verhogen. Een slimme en veilige combinatie van atletiek met andere en nieuwe vormen van sport is daarbij goed mogelijk. Het CDA dient daartoe donderdag 14 november, tijdens de begrotingsbehandeling, een voorstel in, dat gesteund wordt door PvdA en door Groenlinks, D66 en Christenunie. Het voorstel zorgt ervoor dat de bezuiniging van €65.000,- per jaar niet nodig is.

Petitie

De plannen voor de herinrichting deden flink wat stof opwaaien bij de gebruikers en andere sportliefhebbers in de omgeving. De petitie om de atletiekbaan in het Amaliapark te behouden werd massaal ondertekend. Wat CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie betreft wordt er met hun voorstel een streep gezet onder de discussie van de afgelopen weken. Het is nu zaak de handen weer ineen te slaan en samen te werken aan een succesvolle sportvoorziening in Leidsche Rijn.

 

Reacties