Winterjassen voor dak- en thuislozen in Utrecht

Foto: Sint Maarten

Veel dak- en thuislozen hebben geen (goede) warme jas voor de wintermaanden. De ChristenUnie van de afdeling Utrecht organiseert daarom met kerken in de gemeente een inzamelactie voor winterjassen. De actie start nu, in het weekend voor Sint Maarten, de heilige die de helft van zijn mantel aan een ander gaf die hem goed kon gebruiken.

Nooit eerder zijn er zoveel dak- en thuislozen in Utrecht geweest. Juist daarom is het dit jaar belangrijk om warme kleding – en in het bijzonder zijn jassen schaars – in te zamelen. Onlangs stuurde wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) over de ernst van de ontstane situatie een brandbrief naar het kabinet. “De situatie in de stad is nijpend. We doen onze uiterste best om iedereen op te vangen, maar de situatie kan niet zo blijven”, zegt ook Rachel Streefland, fractievoorzitter van de ChristenUnie Utrecht.

Start 8 november

Het inzamelen van de winterjassen door de kerken gebeurt in de maand november. Het startmoment is op 8 november, tijdens de viering ‘Mantel van Sint Maarten’ die kerken in de Domkerk houden. Daar kunnen al jassen worden ingeleverd. Na het weekend kunnen de jassen op meerdere locaties in de stad worden gebracht. Verschillende kerken laten op 10 november de oproep voor jassen in de ochtenddienst horen.

Actie erg welkom

Ageeth Weelink, werkzaam bij het Leger des Heils, hoopt dat heel veel kerken meedoen aan de stadsbrede actie en onderstreept dat de actie erg welkom is. “We kunnen deze jassen uitdelen aan mensen die in de opvang komen of die we ontmoeten op andere plekken. Wat is het fijn en mooi als we onze stadsgenoten op deze manier kunnen helpen.” In het weekend van 23 november – als de ChristenUnie haar partijcongres in de Utrechtse Jaarbeurs heeft – worden de jassen overgedragen aan het Leger des Heils. Zij verspreiden ze op verschillende locaties in de stad; locaties waar het Leger en andere organisaties opvang bieden.

In Vleuten en De Meern kun je ook jassen kwijt. Op onderstaand kaartje zie je adressen en telefoonnummers. Op de afbeelding hierboven zie je hoe Sint Maarten de helft van zijn mantel afsnijdt en weggeeft. Hij kon niet zijn hele mantel weggeven omdat deze niet zijn eigendom was.

Reacties