Utrechters produceren relatief weinig huishoudelijk afval

Foto: MB

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 gemiddeld 494 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. Utrecht duikt stevig onder dat gemiddelde met 385,6 kilo per persoon in 2018.

De Waddengemeenten met relatief veel toeristen ten opzichte van het aantal inwoners, spannen de kroon met bijna het driedubbele. In niet-stedelijke gebieden wordt het meeste afval opgehaald. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS.

Utrecht weinig afval

Zoals gezegd doet Utrecht het erg goed met ‘maar’ 385,6 kilo, want het gemiddelde is in stedelijk gebied – en daar mogen wij Utrecht onder scharen – 419 kilo per persoon per jaar. In niet-stedelijk gebied is het 592 kilo; ruim 200 kilo meer dan in Utrecht dus. Er zijn maar zestien gemeenten die een lager gemiddelde hebben dan Utrecht. Van de steden doen alleen Deventer, Leiden, Enschede en Nijmegen het beter. De verschillen kunnen veroorzaakt worden doordat gemeenten op verschillende manieren huishoudelijk afval inzamelen en verwerken.

Verschillen in verwerking

Huishoudens hebben de afgelopen decennia wel steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, zoals via afvalcontainers of de milieustraat. In de grote steden wordt minder vaak gft-afval gescheiden, omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container. Daarnaast verschilt de productie van afval tussen gemeenten onderling. In gemeenten met veel toeristen, zoals de Waddeneilanden, wordt bijvoorbeeld meer afval per inwoner geproduceerd. Dat komt onder andere doordat vakantiewoningen geen geregistreerde bewoners hebben, maar er wel afval wordt geproduceerd.

Reacties