Vergunning aangevraagd voor asielzoekersopvang in De Meern

Foto: MB

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een vergunning aangevraagd voor de opvang van minderjarige asielzoekers in het pand aan de Meentweg 168 in De Meern.

Het gaat om de aanvraag voor de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige vreemdelingen (amv). Bij de aanvraag is een beheerplan en een inpassingsplan gevoegd. Hierin geeft het COA aan hoe ze de woonvoorziening zo goed mogelijk wil inpassen in de buurt. De gemeente maakt dergelijke aanvragen voor een omgevingsvergunning bekend via www.officielebekendmakingen.nl. Op deze website kun je lezen hoe je eventueel een schriftelijke reactie/zienswijze kunt indienen en binnen welke termijn. Ook kun je er stukken vinden die bij de aanvraag horen.

30 oktober

Publicatie van de vergunningsaanvraag voor de Meentweg 168 is waarschijnlijk op woensdag 30 oktober; dan is deze online te zien. De aanvraag heeft kenmerk HZ_WABO-19-34587. Eventuele stukken van dit dossier die niet online beschikbaar zijn, kun je bij de gemeente opvragen. Je kunt daar een mailtje over sturen naar [email protected] met kenmerk HZ_WABO-19-34587 en je naam, adres en telefoonnummer.

Planning

Het college van B&W maakt naar verwachting begin 2020 een voorgenomen besluit op de vergunningaanvragen bekend. In dit voorgenomen besluit gaat het college in op de zienswijzen die zijn binnengekomen. De gemeenteraad krijgt daarna de gelegenheid zich over het voorgenomen besluit te buigen. Vervolgens neemt het college van B&W, na alle argumenten te hebben gehoord en gewogen, een definitief besluit. Dit is naar verwachting eind januari. Tegen dit besluit is het mogelijk bezwaar en of beroep in te stellen.

Reacties