Wegbezuiniging atletiekbaan Amaliapark gaat door als het aan de wethouder ligt

Foto: streetview

De atletiekbaan in het Amaliapark moet weg, zo wil de wethouder. Daarvoor in de plaats zou dan een ‘Urban Sportpark’ komen. Het is vooral een bezuinigingsmaatregel.

De wethouder stelt dat de atletiekbaan te weinig gebruikt wordt sinds het Via Nova College – tegenwoordig VOLT! – naar een andere locatie is verhuisd. Dat in combinatie met de noodzakelijke vernieuwing van de toplaag van de baan maakt dat er beter iets anders op die plek kan komen. De wethouder schrijft: “Samen met alle betrokkenen moet er een voorziening komen die toekomstbestendig is, met meer multifunctioneel gebruik, en veilig om te bewegen. Bij maatschappelijke voorzieningen gaat het om een bredere afweging ten aanzien van kosten, baten en hoeveel mensen die gebruik maken van de voorzieningen.” De wethouder stelt ook dat door de baan open te stellen voor een meer multifunctioneel gebruik er wellicht meer bewoners gaan sporten.

Nog niet duidelijk

Voor de renovatie van de atletiekbaan staat in de begroting een investeringsbedrag van € 512.000,-. Voor de ombouw naar een multifunctioneel Sportpark is circa € 149.000,- gereserveerd. Het is nog niet duidelijk wat voor een (loop)voorziening ervoor terugkomt en op welke manier het multifunctioneler kan worden. De gemeente wil hierover in overleg met toekomstige gebruikers en sporters.

 

 

 

Reacties