Fonds voor schoolreisjes in Utrecht

Foto: Pixabay

De ‘vrijwillige ouderbijdrage’ voor schoolreisjes blijkt volgens de Utrechtse fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP in veel gevallen helemaal niet zo vrijwillig. Als er geen geld is, kunnen kinderen niet mee.

Hier willen de drie partijen zich niet bij neerleggen. Daarom stellen zij vragen hierover aan de wethouder. Afgelopen week kwam Amsterdam in het nieuws met een volgens de drie partijen goed initiatief: de gemeente heeft een fonds opgericht om ouders bij te staan wanneer zij de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Vanuit het fonds wordt het geld voor het schoolreisje direct aan de school overgemaakt. Dit geldt voor mensen met een Stadspas, de Amsterdamse variant van de U-pas.

Op

In Utrecht is al veel goed geregeld: het U-pasbudget kan voor €75 worden benut, en anders vangt Stichting Leergeld het op. In de praktijk is het U-pasbudget vaak al op, omdat schoolreisjes pas aan het einde van het schooljaar betaald moeten worden. Niet iedereen weet bovendien de Stichting Leergeld te vinden. Het initiatief in Amsterdam biedt volgens de PvdA, GroenLinks en de SP kansen.

Anonimiteit

De fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP willen weten in hoeverre de bestaande regeling met de U-pas toereikend is. En als dat niet het geval is, of er dan een dergelijk fonds naar het Amsterdamse voorbeeld opgericht kan worden. Rondom dit onderwerp bestaat bij ouders en kinderen veel schaamte, dus anonimiteit moet wel zoveel mogelijk gewaarborgd worden, vinden de fracties.

Reacties

0