Grondeigenaren werken niet mee aan energielandschap Rijnenburg

Foto: MB

“Er zijn dus inderdaad momenten, met name in de nacht als het verkeer stil is op de snelwegen, dat de windturbines in de woonwijken hoorbaar zullen zijn.” Dit zei de deskundige die onderzoek deed naar geluid en slagschaduw van windturbines.

Dinsdag 4 juni was de raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht waar raadsleden vragen konden stellen aan experts en betrokkenen over het Collegevoorstel Rijnenburg en Reijerscop. Er werden veel vragen gesteld over het geluid, en de deskundige, Gerard van Kempen van het ingenieurs- en adviesbureau DGMR dat onderzoek heeft gedaan naar geluid en slagschaduw, was duidelijk: de windturbines kunnen te horen zijn. Namens Buren van Rijenburg en Reijerscop (BVRR) voegde Pieter van Veenen hieraan toe dat cruciale geluidsgegevens van DGMR over het hoorbare geluid in de polder niet door de gemeente zijn gepubliceerd. Hieruit blijkt dat midden in de polder (op meetpunt Nedereindseweg 543) bij ongunstige wind (windkracht 5 richting meetpunt) geluidsoverlast onaanvaardbaar hoog is.

Woningbouwplannen ontbreken

Tevens bleek dat grondeigenaren – die zich hebben verenigd in de ‘Kopgroep’ – bij monde van Hugo Nijhoff het collegevoorstel afwijzen. Hij verklaarde dat zij als grondeigenaren onaangenaam zijn verrast door het scenario met turbines in het midden van de polder. Aan dit voorstel zullen zij geen enkele medewerking verlenen. De Kopgroep is ook ontstemd over het vooralsnog ontbreken van concrete plannen voor woningbouw in de plannen. Verschillende raadsleden vroegen ook om een gelijktijdige planning voor toekomstige woningbouw en duurzame energie.

Reacties