Aantal rookvrije sportterreinen stijgt in Utrecht

Foto: Pixabay

De Rookvrije Generatie heeft een mijlpaal bereikt: 1000 rookvrije buitensportterreinen in Nederland. Sinds 1 september is het aantal bijna verdubbeld. In Utrecht zijn 106 rookvrije sportterreinen. Dat zijn er 40 meer dan in september 2018.

De stijging is mede te danken aan de steun van sportbonden en gemeenten. Ook is het maatschappelijke draagvlak voor rookvrije terreinen, waaronder sportterreinen blijvend hoog. Maar liefst 84% van de Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. Dit bleek uit het deze week verschenen draagvlakonderzoek gedaan in opdracht van de Alliantie Nederland Rookvrij. Hockeyclubs doen het overigens beter dan voetbalclubs wat rookvrij betreft, dat zijn er relatief meer.

Handhaving

Sportverenigingen kunnen vaak wat hulp gebruiken bij het rookvrij maken van hun club. Zo zien verenigingen soms op tegen de handhaving van het beleid of zijn ze bang voor reacties van rokers. Via de ondersteuning op www.rookvrijegeneratie.nl/sport worden zij hierbij geholpen en gaan zij makkelijk op weg naar een rookvrij terrein. De ervaring leert dat het invoeren van een rookvrij-beleid in de praktijk vaak meevalt en de reacties over het algemeen positief zijn.

Reacties

0