Informatiebijeenkomst over energieplannen voor Rijnenburg en Reijerscop

Foto: Utrecht

Er ligt een voorstel van de gemeente klaar voor windmolens en zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop, het gebied langs de A12 ter hoogte van De Meern. De plannen maken veel los. 17 april is er een informatiebijeenkomst.

Sinds 2016 praten bewoners, omwonenden, initiatiefnemers, energieproducenten, grondeigenaren en andere betrokkenen over het energielandschap, en verschillende scenario’s zijn inmiddels de revue gepasseerd. De gemeente heeft een balans proberen te zoeken tussen de wensen en zorgen van bewoners én de productie van duurzame energie.

Forse molens

Dat resulteerde in het voorstel dat er nu ligt, met elf grote windmolens. De ashoogte van die molens is 150 meter, en met de wieken omhoog tellen ze al gauw 225 meter. Forse molens dus. Ook komen er zonnevelden van maximaal 227,5 hectare. Een deel van de opbrengst zou ten goede moeten komen aan bewoners en omwonenden, bijvoorbeeld doordat zij kunnen investeren in de windmolens en zonnevelden.

Onrust

De plannen zorgen voor nogal wat onrust bij omwonenden in onder meer De Meern. Zij vrezen geluid en klappende wieken in hun gezichtsveld. Op een informatiebijeenkomst op woensdag 17 april licht de gemeente de voorstellen toe en kunnen omwonenden reageren op het concept-voorstel. Na verwerking van alle reacties en een second opinion wat betreft de berekeningen ligt er straks een definitief voorstel op tafel. Dan is het aan de gemeenteraad; die zal waarschijnlijk eind 2019 de definitieve ruimte en voorwaarden voor het energielandschap vastleggen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar [email protected].

Reacties