Archeologisch wereldnieuws uit het Máximapark

Foto: MB

Een archeologisch wonder, zo noemt archeoloog Erik Graafstal de opgraving van een deel van een schip uit de vroege middeleeuwen. “Dit is echt uniek, en als uit onderzoek blijkt dat het schip echt uit het Scandinavisch gebied komt hebben we wereldnieuws.”

Wereldnieuws uit Leidsche Rijn: bij graafwerkzaamheden in het Máximapark voor de aanleg van de Vikingrijn zijn delen van een schip gevonden. Dit dateert uit de vroege middeleeuwen, zo is af te leiden uit de constructie. “We gaan hier een boorkern uit halen om verder te onderzoeken; zo kunnen we het jaartal en het gebied waar het hout vandaan komt achterhalen. En als het inderdaad uit het Scandinavische gebied komt, staan de internationale musea hier in de rij om het in de collectie op te nemen!”

“Wow!”

Het hoeft geen betoog dat Erik Graafstal razend enthousiast is over de vondst van op het oog ‘gewoon een stuk hout’. Dat het dat niet was zagen de ontdekkers al gauw aan de inkepingen, die duiden op een spant van een schip, een Vikingschip. “Hier, waar wij nu staan, daar voeren rond 830 de Vikingen, dat weten we. Dit schip past daarbij”, aldus Erik. “Wij dachten direct ‘wow, dit is heel bijzonder!'” De archeologen vermoeden dat het een nog niet eerder ontdekt scheepstype is. Wereldnieuws dus, zeker in archeologenland.

Twee steenuiltjes

In 2016 zijn proefsleuven gegraven voor het eerste deel van de Vikingrijn. Toen werden er al oudheden gevonden, dus het vermoeden stond dat er nog meer archeologisch waardevolle vondsten begraven zouden liggen. Vanmiddag – vrijdag 5 april – waren ze te zien. Voor even, want maandag wordt alles weer dichtgegooid, en wordt de eerder ontdekte beschoeiing weer aan het oog onttrokken. In augustus gaan de archeologen weer verder met graven en kan de Vikingrijn verder worden aangelegd. Waarom nu niet, zul je je afvragen? Er broeden even verderop twee steenuiltjes in een nestkastje. En die mag je volgens de Flora- en Faunawet niet storen…

Reacties