Maximaal 11 windmolens langs de A12 in polder Rijnenburg

Foto: MB

Maixmaal elf windmolens en ruim 227 hectare met zonnepanelen. Dat wil het college van Utrecht in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal vijftien jaar.

Dit heeft wethouder Lot van Hooijdonk van milieu vanochtend bekend gemaakt. Het college heeft in dit conceptvoorstel de balans gezocht tussen belangen van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie. Daarom stelt het college ook extra voorwaarden om geluid en slagschaduw te beperken; dat zijn de grootste zorgen van omwonenden. Ook wil het college dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan bewoners en omwonenden.

10 % van de energie van Utrecht

Ontwikkelaars krijgen ruimte voor maximaal elf windmolens en 227,5 hectare zonnevelden. Voorwaarde is dat deze geplaatst worden op minimaal 800 meter afstand van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein. Hiermee kan voor 96.000 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Dat is bijna 10 procent van de huidige vraag naar warmte en elektriciteit in Utrecht en tien keer zo veel duurzame energie als nu geproduceerd wordt in de gemeente.

Second opinion

De komende maand bespreekt de gemeente de visie met bewoners, de provincie Utrecht en de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden. Ook wordt er een second opinion uitgevoerd op de getallen en berekeningen. Na deze consultatieronde van betrokkenen, worden zes scenario’s samen met de definitieve visie aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad. Naar verwachting neemt de raad eind 2019 een besluit.

Voorwaarden

Het college stelt een aantal bindende voorwaarden vast. Om geluid en slagschaduw zoveel mogelijk te beperken, wil het college naast de minimumafstand tot de woonwijken dat de molens zo stil mogelijk worden en dat bewoners van de polder kunnen aangeven wanneer er sprake is van hinderlijke slagschaduw. Deze maatregelen komen bovenop de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw. Het college verplicht verder dat de energiebedrijven bewoners en omwonenden laten meeprofiteren van de opbrengsten, bijvoorbeeld door zelf te kunnen investeren in windmolens en zonnevelden.

Agrarisch karakter behouden

Sinds 2016 praten we met bewoners en omwonenden, grondeigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen over het energielandschap. Naast zorgen over geluid en slagschaduw van windmolens leeft de wens om het agrarisch karakter van Reijerscop te behouden, de recreatie aantrekkelijker te maken en de natuur te ontwikkelen. Daarom is in het plan ruimte gereserveerd voor de aanleg en renovatie van fiets- en wandelroutes, meer beplanting langs deze routes en een ecologische zone langs de Middelwetering. Bekijk de website voor meer informatie over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. De uitvoering start op z’n vroegst in 2021.

Woningbouw in Rijnenburg, waar al jaren plannen voor zijn, gebeurt pas op z’n vroegst in 2030.

Reacties