Verbod op oplaten ballonnen nabij in Utrecht

Foto: MB

Bij de officiële opening van het nieuwe busstation Leidsche Rijn in maart vorig jaar, ging de gemeente er nog mee de mist in: tientallen ballonnen werden opgelaten om de opening te vieren. Een gemeentelijk ballonnenverbod is nu nabij.

De (sociale) media stonden na deze festiviteit bol van verontwaardiging over het oplaten van de ballonnen; die zouden immers allemaal in de natuur terechtkomen. Inmiddels is dat besef wat duidelijker, want een verbod in de gemeente Utrecht om ballonnen op te laten is nu nabij.

Vliegend zwerfafval voorkomen

Morgenavond vraagt de Partij voor de Dieren aan het college van B&W om een verbod op het oplaten van ballonnen. De partij krijgt hierbij steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Utrecht sluit zich hierbij aan bij een groeiend aantal gemeenten die vliegend zwerfafval willen voorkomen. Dit past bij de maatschappelijke bewustwording van de negatieve gevolgen het oplaten van (wens)ballonnen voor dieren, natuur en milieu. Dit geldt – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – ook voor biologisch afbreekbare ballonnen, die er eveneens jaren over doen om afgebroken te worden. Dit betekent dat dieren ook in deze ballonnen kunnen stikken, of verhongeren, omdat hun maag vol zit met ballonresten, linten en ander zwerfafval. Ballonnen, al dan niet biologisch afbreekbaar, dragen daarnaast ook bij aan het vele zwerfafval in de omgeving.

Motie

De motie wordt op donderdag 21 februari 2019 rond 20:00 uur in stemming gebracht. En als het meezit, is het beeld zoals op de foto – bij de officiële opening van busstation Leidsche Rijn – verleden tijd in Utrecht.

Reacties