‘Bomenkap in Rijnvliet bedreigt vleermuizen’

Foto: wikipedia

De gemeente wil 37 bomen kappen in Rijnvliet, de nieuw aan te leggen wijk in de hoek A2 1 A12. De Partij voor de Dieren is tegen, omdat deze bomen een goed onderkomen bieden aan vleermuizen.

De bomen – sommige met stamdoorsnedes van 160 cm – zijn waardevol omdat er holtes in zijn ontstaan waar vleermuizen tijdens hun winterslaap kunnen verblijven. “Zeker omdat er in het zuidelijke deel van Rijnvliet al honderden bomen verdwenen zijn, komen de vleermuizen, maar ook andere dieren als hazen, wezels en hermelijnen enorm in de verdrukking door verkleining van hun leefgebied. Door nu ook de knotwilgen en fruitbomen te kappen, houden de dieren nog minder ruimte over”, aldus de Partij voor de Dieren. De partij pleit voor een andere inrichting van het gebied zodat de bomen behouden kunnen blijven. 

Beschermd

Raadslid Anne Sasbrink: “Dieren komen door de snel groeiende stad steeds meer in de verdrukking. Vleermuizen zijn zwaar beschermd in zowel landelijke als Europese wetgeving. Op dit moment is het gebied Rijnvliet nog één van de weinige plekken waar vleermuizen een natuurlijke verblijfplaats vinden. De gemeente wil enkele van de bomen waarin zich verblijfplaatsen bevinden gaan verplanten, maar omdat het gigantische bomen zijn is het risico groot dat deze na het verplanten afsterven.” De Partij voor de Dieren stemde in 2016 tegen het bestemmingsplan voor het volbouwen van Rijnvliet, vanwege de honderden bomen die ervoor gekapt zouden moeten worden.

Geen overwinterende vleermuizen

 Afgelopen december liet de gemeente een scan maken van een deel van de fruitbomen en knotwilgen in het gebied, en op dat moment waren er geen overwinterende vleermuizen in de bomen aangetroffen waar het onderzoek is uitgevoerd. Maar, zo stelt Anne Sasbrink: “Geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen worden echter steeds schaarser. Er is vastgesteld dat verschillende soorten vleermuizen wel voorkomen en foerageren in het gebied. Dat maakt het volgens ons van groot belang om de geringe verblijfplaatsen die de natuur het nog te bieden heeft goed te beschermen.”

De partij gaat vragen stellen aan het college van B&W.

Reacties