In Utrecht meeste bekeuringen voor bellen in de auto

Foto: MAFB

In 2018 werden er in totaal 80.425 boetes uitgeschreven aan bestuurders die zaten te bellen achter het stuur met hun telefoon in de hand.

Hiermee werd in totaal ruim 18 miljoen euro aan boetes geïnd, bij elkaar gebracht door zo’n 80.000 boetes van 230 euro. Dit blijkt uit een analyse op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op provinciaal niveau bestaan er echter grote verschillen in de mate waarin boetes voor het zogeheten ‘handheld bellen’ worden uitgedeeld. Zo werden er in Noord-Holland 17.242 boetes uitgeschreven, terwijl bestuurders in Zeeland ‘slechts’ 1.500 keer op de bon werden geslingerd voor een smartphone in de hand. In totaal kwam ruim de helft van alle uitgeschreven boetes voor handheld bellen in 2018 uit de provincies Noord-Holland (21,2%), Zuid-Holland (20,5%) en Noord-Brabant (14,2%).

Per 1000 auto’s 10 boetes

Kijkend naar het aantal boetes voor handheld bellen ten opzichte van het aantal motorvoertuigen per provincie, valt vooral Utrecht op. In deze provincie werden per duizend motorvoertuigen ruim 10 boetes gegeven; het op een na hoogste aandeel. Het laagste aandeel wordt gevonden in Flevoland, waar per duizend motorvoertuigen 3,6 boetes werden afgegeven. Of dat nou komt omdat hier vaker wordt gecontroleerd op bellen achter het stuur of omdat we hier gewoon domweg meer bellen is niet bekend.

(bron: www.dutch-tech.nl)

Reacties