Hoe staat het eigenlijk met die windmolens langs de A12?

Foto: MB

Er was even niets te melden over de plannen om van het gebied langs de A12 ter hoogte van De Meern een energielandschap te maken. Windmolens, zonnevelden…. wat het moet worden is nog niet duidelijk. Er is meer tijd nodig voor de plannen.

Het energiepark in Rijnenburg en Reijerscop is er nog lang niet. Het is ook nog niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren; de gemeente heeft meer tijd nodig om een voorstel te ontwikkelen. Dit voorstel moet nog wel dit voorjaar worden voorgelegd aan buurgemeenten, initiatiefnemers en de grondeigenaren. Deze partijen hebben dan zes weken om te reageren. Het college van Burgemeester & Wethouders van Utrecht stuurt dan rond de zomer een definitief voorstel naar de gemeenteraad. Dan zal het nog zo’n drie maanden duren, zo is de verwachting, voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Dat komt er dus op neer dat het uiteindelijke besluit over het energiepark waarschijnlijk in het najaar genomen zal worden.

Verduurzamen van Utrecht

Intussen is er wel het één en ander gebeurd. Zo hebben de voorzitters van de Utrechtse energiecoöperaties Rijne Energie, de Windvogel, U-Wind en Energie-U een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Utrechtse onderneming BHM Solar voor het ontwikkelen van grootschalige zonnestroomprojecten in de omgeving van Utrecht. De energiecoöperaties zijn al enige tijd actief op het gebied van het verduurzamen van Utrecht. Zij hebben zich samen met Eneco en BHM Solar bij de gemeente Utrecht gemeld als initiatiefnemers van het te ontwikkelen energiepark in Rijnenburg en Reijerscop ten zuiden van de A12.

Overeenkomst voor zonneprojecten

Eneco en de vier energiecoöperaties hebben afgesproken een exclusieve samenwerking voor de ontwikkeling van windprojecten aan te gaan. Door het ondertekenen van de overeenkomst met BHM Solar is er nu ook een exclusieve samenwerking op het gebied van zonneprojecten vastgelegd. BHM Solar heeft ervaring in het ontwikkelen van grootschalige zonnestroomprojecten op zowel logistieke daken als grond. Voorzitter Marcel Goossens van Rijne Energie over de samenwerking: “Onze leden willen het verduurzamen van Utrecht daadwerkelijk mogelijk maken door te participeren in zonne- en windprojecten. Door deze overeenkomst zijn we weer een stap verder in de realisatie daarvan de komende jaren.”

13 maart vergadering

Om alle geïnteresseerden bij te praten, is er op woensdag 13 maart een algemene ledenvergadering van Rijne Energie en wordt er gepraat over het proces, participatie en de groei. Je hoeft geen lid te zijn om te mogen komen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Start 19.30 uur in de Metaal Kathedraal aan de Rijksstraatweg.

(foto is gemaakt bij het gebied waar de windmolens en/of de zonnevelden zouden moeten komen)

 

Reacties