Amateurkunsteducatie na de zomer zónder UCK

UCK Burchtplein
Foto: IJvD

Het UCK houdt op te bestaan: met gelijkblijvende subsidie redt het Utrechts Centrum voor de Kunsten het niet, en de gemeente wil de subsidie niet incidenteel of structureel verhogen, zoals in het verleden wel is gebeurd.

Dit betekent betalingsproblemen voor het UCK. De gemeente zorgt wel dat dit cursusjaar – dat loopt tot de zomer – alles gewoon kan door lopen en dat iedereen die een cursus bij het UCK volgt, deze kan afmaken. De kosten voor de business as usual wil de gemeente nog wel vergoeden. Hiervoor is de gemeente met het UCK in overleg.

Nieuw beleid

Het is onduidelijk wat er na 31 juli 2019 gaat gebeuren. De gemeente stelt wel dat het belangrijk is dat alle inwoners
van Utrecht de mogelijkheid krijgen om hun creatieve talent te ontdekken en te ontwikkelen, ook zonder het UCK. In de afgelopen periode zijn rondetafelgesprekken gevoerd over het nieuwe beleid voor amateurkunsteducatie in Utrecht. Het specifieke doel van deze verkennende gesprekken was informatie op te halen op het gebied van amateurkunsteducatie bij deskundigen, organisaties en zzp’ers een aantal thema’s te toetsen.

Plan voor na de zomer

Omdat het voor kinderen belangrijk is dichtbij huis te kunnen deelnemen aan een cursus, clinic of workshop, praat de gemeente ook met wijkcultuurhuizen. Alle informatie en verdere gesprekken moeten leiden tot een plan voor amateurkunsteducatie na de zomer.

Reacties