Schoon drinkwater voor nu en voor later in Utrecht

Foto: pixabay

De bevolking groeit en daarmee ook de vraag naar drinkwater. Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst schoon en voldoende drinkwater is? De provincie heeft samen met Vitens – het grootste drinkwaterbedrijf in Utrecht – een strategie voor de lange termijn opgesteld.

De vraag naar drinkwater neemt toe, en ook de kwaliteit van het grondwater staat onder druk. Dit komt door bijvoorbeeld een toename van ‘nieuwe’ stoffen in het grondwater, zoals medicijnresten. Grondwater is in de provincie Utrecht de bron voor drinkwater. Vitens en de provincie hebben onderzocht hoe aan de toenemende vraag naar drinkwater voldaan kan worden.

Grondwater is betrouwbaar

Grondwater heeft hier als bron voor drinkwater nog steeds grote voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld oppervlaktewater. Grondwater is betrouwbaar en minder kwetsbaar. Grondwaterwinning kan op diverse plekken in de provincie uitgebreid worden. Maar omdat niet duidelijk is hoe de vraag naar drinkwater zich in de toekomst ontwikkelt, is een flexibele aanpak handig.

Waterwet

Vitens en de provincie gaan daarnaast waterbesparing stimuleren met een actieprogramma. Hiermee willen ze voorkomen dat de drinkwatervoorziening steeds meer claims op de omgeving legt en het grondwatersysteem extra wordt belast met mogelijke gevolgen voor de natuur. Provincie en Vitens gaan de strategie verder uitwerken. Het gaat daarbij om nadere locatieonderzoeken en het voorbereiden van vergunningaanvragen. Voor nieuwe- of uitbreiding van vergunningen zijn in het kader van de Waterwet formele procedures met inspraak nodig.

'

Reacties

article
18368
Schoon drinkwater in Utrecht voor nu en voor later
De bevolking groeit en daarmee ook de vraag naar drinkwater. Hoe zorgen we ervoor dat
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2019/01/17/schoon-drinkwater-voor-nu-en-voor-later-in-utrecht/
2019-01-17T16:52:43+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/417/2019/01/17165159/drinkwater.jpg
drinkwater utrecht
Algemeen, Geen categorie