Kap historische bomen Máximapark heroverwogen

Foto: René Vlak

Na vragen van diverse Utrechtse gemeenteraadsleden wordt toch nog eens gekeken of de historische bomenrij aan de rand van het Máximapark bewaard kan blijven. Burgemeester & wethouders gaan het kapbesluit opnieuw overwegen.

De Partij voor de Dieren, D66 en de Christenunie wilden weten of de bomenkap noodzakelijk is. Dat blijkt vooralsnog niet zo te zijn. De oude bomen zouden plaats moeten maken voor woningbouw. De grond daar wordt uitgegeven voor zelfbouwkavels, en in dergelijke situaties geeft de gemeente Utrecht grond bouwrijp uit. Een deel van de windsingel staat op uitgeefbaar terrein. Voor dit deel (107 bomen) is de kapvergunning aangevraagd, maar met de kap van de bomen wordt nog niet gestart.

Integreren van bomen heroverwogen

Verschillende gemeenteraadsleden wilden weten of het college bereid was om potentiële ontwikkelaars uit te dagen om met een bouwplan te komen waarbij de historische bomenrij behouden blijft. Burgemeester & wethouders laten weten dat het integreren van een deel van de bomen in de planontwikkeling kritisch wordt heroverwogen. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de financiële, ruimtelijke en beheerstechnische haalbaarheid. Over de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek is januari 2019 meer bekend. Gedurende het onderzoek worden de bomen in elk geval nog niet gekapt.

Reacties

article
18056
Kap historische bomen Máximapark heroverwogen
Na vragen van diverse Utrechtse gemeenteraadsleden wordt toch nog eens gekeken of de historische bomenrij
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2018/12/20/kap-historische-bomen-maximapark-heroverwogen/
2018-12-20T13:10:22+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/417/2018/12/20130932/bomenkap4.jpg
bomenkap Máximapark
Algemeen, Geen categorie, Gemeente