6 ton subsidie voor amateurkunst

Foto: kids art

Utrecht geeft 600.000 euro aan culturele initiatieven van particulieren en professionals. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op projectsubsidies en de impulsregeling.

Beoefenaars van amateurkunst én de professionele cultuursector in Utrecht zorgen volgens de gemeente samen voor een rijk cultuuraanbod voor iedereen, en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke stad. Voor de projectsubsidies beoordeelt een externe commissie de aanvragen en adviseert de gemeente over besteding van de subsidie.

Jongeren met kunst in aanraking

Bij aanvragen door amateurverenigingen kijkt de commissie onder meer naar de waarde van het initiatief voor wijkbewoners, of hoe jongeren via deze initiatieven meer met kunst in aanraking kunnen komen en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Bij aanvragen van professionele kunstenaars of culturele instellingen en ondernemers kijkt de commissie vooral naar de artistieke waarde, ondernemerschap en het effect voor de stad en de inwoners. Voor zowel amateurs als professionals geldt per aanvraag een minimum bedrag van 1000 euro.

2500 euro

De impulsregeling is bedoeld voor initiatiefnemers met een vernieuwend idee of een project op een nieuw cultureel vlak. De subsidie bedraagt maximaal 2500 euro. Aanvragers moeten het idee presenteren aan een beoordelingscommissie; een uitgebreid plan schrijven is niet nodig.

Vijf aanvraagrondes

In 2019 zijn vijf aanvraagrondes voor beide subsidies. Voor de eerste ronde moeten de aanvragen voor 15 januari zijn ingediend via het online subsidieloket.

 

Reacties

article
18021
6 ton subsidie voor amateurkunst
Utrecht geeft 600.000 euro aan culturele initiatieven van particulieren en professionals. Initiatiefnemers kunnen een beroep
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2018/12/19/6-ton-subsidie-voor-amateurkunst/
2018-12-19T12:59:40+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/417/2018/12/19125838/kinder-kunst.jpg
kunst subsidie utrecht
Algemeen, Geen categorie, Gemeente