Willibrordschool Vleuten: 32 lokalen nodig, er zijn er 23

Foto: MB

De Willibrordschool in Vleuten is enorm gegroeid door de toeloop van leerlingen. “Groter willen we niet groeien”, aldus adjunct-directeur Inge Rutten. “Onze eerste verantwoordelijkheid is goed onderwijs voor onze huidige leerlingen.”

De school groeit uit z’n jas, en heeft inmiddels  tijdelijke lokalen neergezet naast de school. Om alle groepen te kunnen huisvesten, komen er ook tijdelijke lokalen aan de Dr. Oolderslaan in Vleuten, op het grasveld. Dit gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar. En later, als in 2020 de nieuwe wijk Haarzicht klaar is, opent de Kees Valkensteinschool daar een nieuwe vestiging. Een aantal groepen van de Willibrordschool trekt dan in het gebouw van de Kees Valkensteinschool aan het Kortland in Vleuten. Directeur Daan Schneider (foto) van de Willibrordschool legt uit: “De gemeente gaat over de schoollokalen. Als er leegstand komt in een school kan de gemeente, in overleg met de schoolbesturen, bepalen dat een andere school met een lokalentekort komt inwonen.”

Pasgeboren baby’s

Vleuten en de omliggende wijken zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. De groei van het aantal leerlingen gaat gestaag mee, en inmiddels heeft de Willibrordschool een wachtlijst. “Als je nu je kind van drie bij ons komt aanmelden, moeten wij helaas nee zeggen”, aldus Inge. “Daarom melden ouders met pasgeboren baby’s zich nu al aan voor informatiebijeenkomsten over de Willibrordschool.”

32 lokalen nodig

Even een rekensommetje: de Willibrordschool heeft nu 650 leerlingen en 22 lokalen. De ruimte waar de administratie in huisde, is inmiddels ook omgebouwd tot lokaal; dat maakt 23. Naast de school staat al een tijdelijk gebouw waar vier groepen in huizen, en nu komen er verderop in het dorp nog vier tijdelijke lokalen bij. Inge Rutten: “De gemeente wil eerst zeker weten dat een school voor langere tijd een tekort aan lokalen heeft, voordat er besloten wordt tot uitbreiding of nieuwbouw.  De Willibrordschool heeft op termijn minimaal 32 lokalen nodig. “Op zich”, zo vindt directeur Daan, “zou er met een verbouwing van de laagbouw – het oudste gedeelte van de school – een verdubbeling van de lokalen gerealiseerd kunnen worden.”

Gesprekken met ouders

De opvang in de tijdelijke lokalen baart ouders zorgen, vertelt Daan Schneider. “In gesprekken met ouders over dit onderwerp vertel ik altijd dat onze eerste verantwoordelijkheid goed onderwijs is voor de leerlingen van de Willibrordschool. In november is de onderwijsinspectie voor een verificatiebezoek langs geweest en die was onder de indruk van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat stelt ouders gerust.”

Reacties