Leidsche Rijn het meest geschikt in Utrecht voor zonnepanelen

Foto: flickr

Het maakt nogal uit in welke wijk je de daken in een stad vol legt met zonnepanelen. Onderzoekers namen de stad Utrecht als voorbeeld en Leidsche Rijn blijkt het meest geschikt.

Energiewetenschappers  en hoogleraren van de Universiteit Utrecht onderzochten alle factoren die van invloed zijn bij de installatie van zonnepanelen op daken in een stad, voor een langere periode. Ze concluderen dat het nogal wat uitmaakt in welke wijk je inzet op zonne-energie. In de ene wijk zijn bijvoorbeeld de ‘dakvoorwaarden’ minder gunstig, een andere wijk zou in theorie een elektriciteitsoverschot kunnen produceren. De productie van zonne-energie stelt bovendien eisen aan het elektriciteitsnetwerk. Ook daar verschilt de situatie per wijk, zo blijkt uit dit onderzoek.

Utrecht als uitgangspunt

De Utrechtse onderzoekers namen de stad Utrecht als uitgangspunt, maar hun onderzoeksresultaten zijn ook toepasbaar op andere steden. Niet alleen het aantal vierkante meters dakoppervlak, maar ook de helling van de daken, de oriëntatie (noord-zuid, oost-west of daar ergens tussen in) en de aanwezigheid van hoge gebouwen in de omgeving hebben invloed op de hoeveelheid zonne-energie die een wijk kan produceren.

Meer dakoppervlak

Het oude centrum is minder geschikt dan de buitenwijken. Het heeft dan dus ook weinig zin om in het centrum te investeren in systemen voor de opslag van elektriciteit. Opslagsystemen zijn weer wel zinvol in de buitenwijken, waar de productie hoger ligt. Daar is het dakoppervlak groter dan in het centrum, en kan er dus meer energie opgewekt worden. Maar de vraag is hetzelfde als in het centrum: mensen moeten allemaal koken en hun huizen verlichten.

Vraag en aanbod in balans

Het elektriciteitsoverschot in buitenwijken kan aan andere wijken geleverd worden. Maar: een lokaal overschot heeft wel consequenties voor het netwerk. Vraag en aanbod van elektriciteit moeten namelijk in balans zijn, anders kunnen bijvoorbeeld transformatoren uitvallen of apparaten kapot gaan. Netwerkbeheerders kunnen daarop inspelen door de capaciteit van het netwerk te vergroten.

40% uit zonnepanelen

De daken in de binnenstad zijn te klein om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Daar tegenover staat Leidsche Rijn: relatief veel beschikbaar dakoppervlak beschikbaar voor panelen. Hier kan bijna 40% van het elektriciteitsverbruik direct uit zonnepanelen gehaald worden. Het aandeel eigenverbruik is ook 40%, dus de overige 60% van de opgewekte elektriciteit kan geëxporteerd worden naar het netwerk. Dit overschot van zonne-energie kan in de wijk worden opgeslagen om het eigenverbruik en de zelfvoorzieningsgraad te verhogen.

Reacties

article
17244
Leidsche Rijn het meest geschikt in Utrecht voor zonnepanelen
Het maakt nogal uit in welke wijk je de daken in een stad vol legt
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2018/11/07/leidsche-rijn-meest-geschikt-utrecht-zonnepanelen/
2018-11-07T17:25:12+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/417/2018/11/07172439/zonnepanelen1.jpg
Zonnepanelen Leidsche rijn
Algemeen, Geen categorie, Goed nieuws