Drie energieneutrale basisscholen in Leidsche Rijn

Foto: De Architect

Leidsche Rijn  krijgt drie energieneutrale basisscholen: de Kees Valkensteinschool in de nieuwe gasloze wijk Haarzicht, Kindcentrum Rijnvliet en openbare basisschool Pantarijn. Deze worden volledig energieneutraal en zo duurzaam mogelijk.

SPO Utrecht, het overkoepelende bestuur van 35 openbare scholen in Utrecht, gaat hiermee een flinke stap verder dan de huidige standaard. Hiermee voldoen de scholen waarschijnlijk meteen aan de milieueisen die vanaf 2021 aan nieuwbouw van scholen worden gesteld. Een energieneutraal schoolgebouw wekt zelf de energie op die nodig is om het te verwarmen, te koelen en te verlichten. Zo’n schoolgebouw heeft een lange levensduur en een prettig en schoon binnenklimaat.

Schone toekomst

Eric van Dorp van het college van bestuur van SPO Utrecht: “Wij voelen een grote verantwoordelijkheid jegens kinderen, die recht hebben op een schone toekomst. Met energieneutrale scholen leveren we een bijdrage aan duurzaam bouwen en we sparen energie voor de toekomst. Uiteindelijk profiteren de scholen zelf ook van het voordeel op de rekening.”

Kostendekkend

De investeringen die nodig zijn om een energieneutraal gebouw te realiseren, betaalt het schoolbestuur uit de eigen reserves. Deze extra kosten worden binnen en een aantal jaren terugverdiend, doordat het gebouw zelf de energie opwekt die nodig is voor verwarming, koeling en verlichting. Een energieneutraal schoolgebouw is volledig kostendekkend.

(op de foto een tekening van het toekomstige kindcentrum Rijnvliet)

Reacties