Plan om autobranden in Utrecht terug te dringen

Foto: wiki

Utrecht heeft al jaren te maken met een groot aantal autobranden, óók in Leidsche Rijn. Het college van B&W heeft nu een Plan van Aanpak gepresenteerd. Op 13 november is er een raadsinformatiebijeenkomst hierover.

De bestaande aanpak was niet toereikend om het aantal autobranden – vooral rond de jaarwisseling zijn het er relatief veel – terug te dringen. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 13 november geven slachtoffers van de autobranden, inwoners van Utrecht en deskundigen zoals jongerenwerkers en buurtvaders hun visie op het Plan van Aanpak van de gemeente.

Cameratoezicht

Het plan houdt onder meer intensiever toezicht in (ook ’s nachts), de inzet van extra camera’s – onder andere met behulp van onbemande vluchtsystemen van Defensie – en het betrekken van taxichauffeurs en buschauffeurs. Zij zijn immers continu op de weg en zien veel. Met de grote taxicentrales en het busbedrijf zijn hierover afspraken gemaakt.

Jongeren betrekken

Ook is het het plan om jongeren meer te betrekken bij het houden van toezicht, het gaat dan vooral om jongeren die wat ‘hoger in de pikorde’ staan. Anderzijds zijn er plannen om meer vrijetijdsaanbod voor jongeren te bieden en bewustwording te creëren. Het volledige Plan van Aanpak
Autobranden: <https://utrecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/250/2018/10/Pla
n-van-Aanpak-Autobranden.pdf
>

 

Reacties