Steeds vaker file voor Leidsche Rijntunnel

Foto: Rijkswaterstaat

File op de A2 voor de Leidsche Rijntunnel: het komt vaak voor. Rijkswaterstaat heeft de cijfers op een rij gezet en wat blijkt: de vertraging bij de Leidsche Rijntunnel is als gevolg van ‘tunneldoseren’ in twee jaar verdubbeld.

Automobilisten klagen dat ze steeds vaker in de file staan op de snelweg A2 voor de Leidsche Rijntunnel. Uit de cijfers blijkt dat dit klopt. De reden daarvoor is het doseren. In 2014 werd er in totaal gedurende 268 uur gedoseerd. In 2016 was dat al gestegen tot 531 uur, en het afgelopen jaar gingen de rode kruizen gedurende 588 uur aan. Dat is een stijging van 119%.

Stijging van 159%

Het doseren is nodig om de veiligheid in de tunnel de garanderen. Het is onwenselijk dat er in de tunnel een file ontstaat. Als er achter de tunnel een file staat, dan wordt voor de tunnel de toevoer teruggedrongen. Dat gebeurt door het afsluiten van één of meer rijbanen, met een rood kruis. In uren is de stijging 119%, maar in aantal keren dat tunneldosering wordt toegepast is het beeld nog slechter. In 2014 werd er 920 keer gedoseerd, in 2017 was dat 2384 keer, een stijging van 159%.

200 pechgevallen per jaar

Rijkswaterstaat keek ook naar andere oorzaken van vertraging bij de tunnel. Daar is nauwelijks een stijging van het aantal incidenten te zien. Zo is het aantal pechgevallen in de tunnel al jaren stabiel rond de tweehonderd. Het aantal ongevallen in de tunnel wisselt sterk. Van vijf in 2015 tot zeventien in 2014. Vorig jaar waren er twaalf ongevallen in de tunnel.  Rijkswaterstaat benadrukt dat zowel een pechgeval, een ongeval als het doseren zelden leidt tot volledige afsluiting van de tunnel, maar bijna altijd tot het afkruizen van één of meer rijstroken. In het verleden werd er wel voor gekozen om bij doseren de hele buis af te sluiten, maar dat zorgde niet voor een snellere afwikkeling van de files, en daar is men dus mee gestopt.

Economie op volle toeren

Rijkswaterstaat wijdt de toename van het aantal doseringen vooral aan de toename van het verkeer in het algemeen in Nederland. In 2014 was het op de weg in Nederland relatief rustig in de nasleep van de economische crisis. Tegenwoordig draait de economie op volle toeren, en dat merk je in het verkeer. Volgens critici zou de tunnel nog veel veiliger worden als er een soort sprinklerinstallatie in de tunnel wordt aangelegd. Rijkswaterstaat laat weten dat daarmee het doseren tijdens files nog steeds niet kan worden afgeschaft, er blijven dan ook nog risico’s aanwezig, waardoor files in de tunnel onwenselijk zijn. De minister heeft eerder al aangegeven zo’n installatie niet te willen.

(bron: RTVUtrecht)

Reacties