Omgevingsvisie Vleuten-De Meern ter inzage bij gemeente

Foto: Google

Inwoners van Vleuten-De Meern zijn erg tevreden met de leefomgeving, meer dan in andere wijken in Utrecht. Ook op lange termijn moet Vleuten-De Meern leefbaar en zo’n prettige wijk blijven.

In de omgevingsvisie van de gemeente Utrecht staat wat we kunnen doen om daarvoor te zorgen. Utrecht groeit hard en gaat richting 400.000 inwoners. Dit heeft ook gevolgen voor Vleuten-De Meern. Groei van de stad brengt kansen met zich mee, maar de ontwikkeling moet wel passen bij de wijk en bij de wensen en waarden van de inwoners.

De koers: ontwikkelen met dorps karakter

De huidige leefomgeving is al erg goed, en geeft een sterke basis. Bewoners hebben input gegeven aan de gemeente over wat zij belangrijk vinden. Zij noemen Vleuten-De Meern vaak ‘dorps’, en vonden de volgende thema’s het belangrijkst:

  • voldoende groen
  • elkaar makkelijk ontmoeten
  • fijne woon- en werkomgeving
  • prettig kunnen verplaatsen (op de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto)

Nieuwe ontwikkelingen en trends, bijvoorbeeld de groei van de stad, kunnen bijdragen aan het goed houden, verbeteren van deze thema’s.

Dorp in stad

Vleuten-De Meern voelt als een dorp in de stad. Dit is een belangrijke, unieke waarde voor de wijk. Vleuten, De Meern en Haarzuilens zijn de oude dorpskernen van de wijk. In de loop der tijd is hier steeds meer nieuwbouw omheen gekomen. De oude kernen vormen natuurlijke centra en hebben hun dorpse karakter behouden. De nieuwbouw heeft door de ruime opzet een kindvriendelijk en groen karakter.

Wie zijn je buren

Er is behoefte aan een saamhorigheidsgevoel. Mensen willen weten wie hun buren zijn en elkaar helpen. Het dorpse karakter is niet alleen iets sociaals. Het heeft ook te maken met de voorzieningen, het groen en de opzet van de bebouwing. De bebouwing in de oude kernen is kleinschalig, dat wil zeggen niet te hoge gebouwen en met veel ruimte ertussen.

Charme

In het gebied is dus een mix van oude en nieuwe bebouwing. Dit geeft charme aan het gebied. Er is veel groen in de wijk. In de directe woonomgeving zijn dat de tuinen, plantsoenen en parken. Grotere groene gebieden en het omliggende landschap, zoals het Máximapark en Haarzuilens zijn makkelijk te bereiken. Dit zijn belangrijke recreatiegebieden voor de wijk en voor bewoners uit de rest van de stad.

Klik voor de gehele visie

Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. Klik op deze link voor de gehele visie: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/gebiedsbeleid/omgevingsvisie-deelgebied-vleuten-de-meern/

Je kunt hierop een zienswijze indienen tot en met 8 juni 2017. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected].

Reacties

Cookieinstellingen